Informacije

o pričetku, urnikih, vaditeljih, inštruktorjih, trenerjih, ki vodijo vadbe in cenah storitev lahko dobite:

  • na spletni strani www.fitfloor.si,
  • po telefonu 040 33 99 93 (Nina),
  • osebno v času uradnih ur, od 6h do 22h, na vpisnem mestu na PE Fit Floora, Seidlova cesta 42,  Novo mesto

Pišete nam lahko:

  • na naslov Fit Floor Nina Petaros Lejo s.p.,  Jedinščica 44, 8000 Novo mesto,
  • na e-naslov info@fitfloor.si.

Vpis

Vpis poteka v prostorih Fit Floora. Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico in z njo ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za nepolnoletne člane izjavo podpišejo starši ali skrbniki.

Cenik storitev

Cenik je na voljo ob vpisu in izobešen na oglasni deski v prostorih Fit Floora. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med sezono. Morebitne spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

Način plačila

Vadnina se plača z gotovino ob prvem obisku.

Katerakoli izbrana karta, ki jo Fit Floor ponuja kot storitev ni prenosljiva na drugo osebo.

Mesečna karta (zakupljeni obiski) za skupinsko vadbo, ki je kupljena za določeni mesec, ni prenosljiva v naslednji ali katerikoli drug mesec. Mesečna karta se lahko koristi le v tistem mesecu, ko je bila kupljena. To pomeni, da lahko vadeči manjkajoče ure, to so ure, na katere so se vpisali in zaradi določenih razlogov niso prišli na vadbo ali ko je vadba zaradi premajhne udeležbe odpadla, izkoristijo oz. nadomestijo z drugo vadbo le v tekočem mesecu, to je v mesecu, za katerega je bila karta kupljena.

Upoštevanje odsotnosti

Upoštevamo le odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, samo ob predložitvi zdravniškega potrdila in sicer:

  • pri semestrskih kartah odsotnost, ki je daljša od treh tednov,
  • pri mesečnih kartah odsotnost s treh zaporednih vaj ali več (poračun odsotnosti se opravi v naslednjem mesecu/semestru skladno s številom manjkajočih obiskov).

Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.

Pri pogodbah PAKET FIT FLOOR 3, PAKET FIT FLOOR 6 in PAKET FIT FLOOR 12 veljajo še dodatni splošni pogoji, ki so priloženi k pogodbi.

Obisk vadbe

Na vadbo pridete vsaj nekaj minut pred začetkom vadbe, v telovadni opremi in ČISTI OBUTVI, NAMENJENI SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.

Na vadbo vpisujemo samo do polne zasedenosti vadbe.

V primeru, da na vadbo ni vpisanega zadostnega števila ljudi, si izvajalec pridržuje pravico odpovedi vadbe na dan in uro pričetka prve ure vadbe. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov že vpisanim vrnemo denar v celoti.

Prijave na skupinske vodene vadbe so obvezne na e-naslov info@fitfloor.si, zaradi lažje organizacije.

Trajanje vadbe

Vodena vadba traja 60 minut. V fitnesu ni omejitve glede na čas.

Urnik

Fit Floor se obvezuje izpeljati vse vadbe v skladu z navedenim rednim urnikom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti vaditelja, inštruktorja, trenerja skupinskih fitnes vadb poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vadba odpade, vas o odpadli vadbi pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi.

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika.

Uporaba dvoran

Razpoložljivost oziroma zasedenost dvoran je razvidna iz oglasne deske. Vadeči lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti vaditeljev, inštruktorjev, trenerjev skupinskih fitnes vadb.

Čistoča dvoran

V dvorane vadeči vstopajo z ustrezno obutvijo, to pomeni preobuti se v čisto obutev, namenjeno samo za notranjo uporabo. V dvoranah je prepovedano vnašanje hrane in pijače, razen bidonov.

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

Garderoba, varstvo osebnih predmetov, pozabljene stvari

Garderoba je na voljo v prostorih Fit Floora in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na recepciji.

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo. Vse najdene predmete shranjujemo in jih hranimo 1 mesec.

 

Smatra se, da je pogodba o izvajanju storitev sklenjena, ko vadeči vplača želeno storitev. Navedeni »Splošni pogoji« so sestavni del te pogodbe.